Vragen

Hoe maak je een afspraak?
Hoe lang duurt een gesprek?
Wat kost een gesprek?
Is er tussenkomst in de kosten?
Wanneer neem je contact met een psycholoog?
Wat als de nood hoog is en je niemand kan bereiken?
 

Hoe maak je een afspraak?

Als je een afspraak wil maken, neem dan telefonisch contact of vul het contactformulier in.

Het eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek waarin wij luisteren naar je vraag. We gaan na hoe wij je kunnen helpen en maken vervolgens afspraken voor de verdere aanpak.

Hoe lang duurt een gesprek?

Voor individuele gesprekken nemen we een uur de tijd. Voor relatie- en gezinsgesprekken voorzien we een uur en 15 minuten. We beginnen en eindigen altijd stipt op het afgesproken uur.

Afhankelijk van de hulpvraag en de omstandigheden van de cliënt(en) komen wij aan huis. 

Wat kost een gesprek? 

Vanaf 1 november 2017 vragen we €50 per uur. In een aantal situaties is een tussenkomst mogelijk.
Voor psychodiagnostiek, supervisie en vorming vragen wij €50 per gepresteerd uur.

Is er een tussenkomst in de kosten?
Via de website van je ziekenfonds of mutualiteit kom je te weten of er tussenkomsten zijn in de kosten van ons aanbod.
De meeste mutualiteiten bieden een tussenkomst in psychotherapie aan voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.

Jongeren met hulp aangeboden door Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn kunnen een tussenkomst aanvragen via de regeling bijzondere kosten.

In bepaalde omstandigheden kunnen verzekeringsmaatschappijen tussenkomen.

Bij Saartje Ieven en Jimmy Swalens is eerstelijnspsychologische zorg terugbetaalbaar. Concreet houdt dit in dat je op hen beroep kan doen voor maximaal 8 sessies per kalenderjaar aan een verminderd tarief van maximum 11,20 per consultatie. Om aan hier gebruik van te kunnen maken dien je te beschikken over een doorverwijsbrief van je arts.

Wanneer neem je contact met een psycholoog?
Problemen waarvoor je bij een psycholoog kan aankloppen zijn zeer uiteenlopend. Ze verschillen naargelang leeftijd, ontwikkelingsfase, persoonlijke geschiedenis, gebeurtenissen en/of omstandigheden in je levensloop. Ze kunnen plots of sluipend je levenspad kruisen.

Van zodra je ontwikkeling, persoonlijke groei of levenskwaliteit op één of ander levensdomein bedreigd wordt of achteruit gaat, kan psychologische hulp zinvol, nuttig en zelfs noodzakelijk zijn.

Zinvol, omdat je tijdig ingrijpt en ergere moeilijkheden voorkomt.

Nuttig, omdat je via professionele hulp de kans op een correcte aanpak van uw moeilijkheden verhoogt.

Noodzakelijk omdat sommige problemen levensbedreigend zijn of onherstelbare schade kunnen aanrichten voor de toekomst.

Zinvol, nuttig of noodzakelijk voor jezelf of voor de mensen uit jouw directe omgeving.

Of je een psycholoog consulteert, beslis je zelf. Als je twijfelt, neem dan het zekere voor het onzekere en vraag ons advies.
Psycholoog Landen biedt je steeds een eerste vrijblijvend gesprek aan. Pas daarna maken we verdere afspraken, zodra jij dat wenst.

Wat als de nood hoog is en je niemand kan bereiken?

Als je totaal geïsoleerd geraakt met je zorgen en problemen, dan heeft deze situatie een negatieve invloed op de wijze waarop je de werkelijkheid waarneemt. Soms leidt dit tot erg donkere gedachten en uitzichtloze gevoelens. Besef dat een dergelijke situatie je tot beslissingen of daden kan drijven die niet OK zijn.

Het beste wat je kan doen is er met iemand over praten.

Indien je niemand kan bereiken om over je uitzichtloosheid te praten neem dan contact met de zelfmoordlijn 1813, of met Tele Onthaal 106. Praten helpt en maakt wel degelijk verschil. Zeker en vooral op die momenten dat je overweegt om een eind aan je leven te maken. 

Praktijk Hoogstraat 28
3400 Landen


Johan Ieven: 0485/93.82.23

Contactformulier

pic_026
pic_008__2_
pic_056
pic_img_6903