Jimmy Swalens

Mijn interesse in de psyche die verder vorm kreeg vanuit de opleiding klinisch psychologie te Leuven maakte dat ik in 2008 begon te werken als klinisch psycholoog. In 2010 startte ik met thuis gesprekken aan te bieden. Deze gesprekken vinden plaats in een gesprekruimte die ik deel met mijn vrouw Saartje Ieven en is gelegen in de Kerkstraat 12, 3400 te Landen.

Momenteel ben ik werkzaam bij Zorginspectie wat een afdeling is binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid. Ik ben actief in team gezondheid wat instaat voor kwaliteitscontrole van de gezondheidszorg in Vlaanderen.  In het verleden kon ik verschillende andere werkervaringen opdoen:  op een opnameafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis en binnen een ambulant ouderenteam en volwassenteam.

Bijscholing vormt een rode draad doorheen mijn professioneel werken. Ik rondde in 2012 mijn opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut af. Naast verschillende individuele studiedagen volgde ik een opleiding rond brief dynamic interpersonal therapy  (DIT) waar ik mij momenteel verder in verdiep. Deze behandelmethode is een leidraad voor een kortdurende behandeling van stemmingsstoornissen waarvan depressie de meest voortkomende is. Ik volgde tevens het eerste deel van de permanente vorming eerstelijnspsychologie met als doel mij verder te specialiseren, o.a. in het domein van de eerstelijnswerking en deze verder uit te bouwen in het hulpverleningsnetwerk te Landen.

Ik ben aangesloten bij de psychologen commissie
erkenningsnummer: 851111838
Ik ben aangesloten bij de regionale psychologenkring PsyZoh