Saartje Ieven

Van mensen ontmoeten en met hen praten over het leven, hou ik van jongs af aan. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik er in 2003 voor koos klinische psychologie aan de K.U.Leuven te gaan studeren. Ik liep stage binnen psychiatrie en vond er na het afstuderen ook werk.

Blijvende opleiding en vorming vind ik belangrijk. In 2008 ving ik de opleiding ‘familiale bemiddeling’ aan (postgraduaat K.U.Leuven). In de voorbije jaren groeide mijn interesse in relaties en gezinnen (postgraduaat Relatie-, gezins- en systeemtherapie, K.U.Leuven, 2012-2016) en ligt de focus in mijn werk ook veelal daar. Ik volgde de opleiding tot eerstelijspsycholoog vanuit een sterk geloof in de vermaatschappelijking van zorg en met als doel een eerstelijnswerking in het hulpverleningsnetwerk van onze regio mee vorm te geven.

In het verleden was ik werkzaam in het Medisch Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen, waar ik ervaring opdeed met crisiswerk, outreachend werk, diagnostiek, teamcoördinatie, groepstherapie, individuele, ouder- en gezinstherapie,...

Onmiddellijk na het afstuderen startte ik met werken in de privépraktijk Psycholoog Landen. Momenteel werk ik als zelfstandig psycholoog in hoofdberoep.  Ik bied er voornamelijk individuele en gezinstherapie aan. In samenspraak met de cliënt leg ik contact met de ruimere omgeving (bv. huisarts, andere hulpverlening, clb, school,…). Op het vlak van diagnostiek kan je bij mij terecht voor intelligentie-, funtie- en belevingsonderzoek.

Ik geef daarnaast ook les en supervisie in de permanente vorming eerstelijnspsychologische zorg. 
Erkenningsnummer psychologencommissie: 86107702
Aangesloten bij de VVKP en regionale psychologenkring PsyZoh.