Hallo, ik ben Laure. Vanuit mijn zorgzame natuur en affiniteit voor het helpen van mensen, besloot ik in 2010 aan mijn bachelor Orthopedagogie aan de KHLim te beginnen. Doorheen deze opleiding voelde ik mijn interesse in de mens, zijn denken, doen en voelen alleen maar toenemen. Hierdoor besloot ik me verder te verdiepen in de psyche van de mens en koos ik voor klinische psychologie aan de KULeuven. 

Sinds oktober 2019 werk ik bij de Alexianen Zorggroep in Tienen, meer specifiek op de afdeling Verslavingszorg. Hiernaast mocht ik ervaring opdoen in een dagcentrum voor jongeren, op een diagnostische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis (voornamelijk mensen met een vermoeden van ASS), … 

“Levenslang leren” is een attitude die ik erg belangrijk vind. In 2020 besloot ik dan ook de opleiding tot eerstelijnspsycholoog aan te vangen. Deze loopt tot halverwege 2022. Ik probeer me op regelmatige basis bij te scholen door het lezen van interessante boeken, webinars te volgen, … 

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en hiermee gebonden aan de deontologische code (erkenningsnummer: 922124029).