Mindfulness

Mindfulness biedt mensen met psychische zorgen de mogelijkheid om de lastigheden op een andere wijze te benaderen.
Lastigheden in het leven benemen in sterke mate onze gedachten en gevoelens.

In de therapie leren we, in het hier en nu, bewust te zijn van de lichamelijke en zintuigelijke gewaarwordingen, die samengaan met ons denken en voelen. Met oefeningen in meditatie kunnen cliënten ervaren hoe zij hun piekeren of depressieve gevoelens op een andere wijze kunnen benaderen.

We creëren samen een andere aanpak van de pijn en het psychisch lijden. We proberen vastgeroeste patronen of automatische reacties zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat een opstap naar verdieping en verbetering van zelfzorg. 

Zodra we in staat zijn om met aandacht onze pijn te benaderen en minder automatisch oordelen en reageren, ontstaat een ruimte met tal van mogelijkheden om op een andere wijze om te gaan met onze zorgen.