Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek is een zoekproces, waarbij de psycholoog in overleg met de cliënt(en) een weloverwogen omschrijving maakt van het persoonlijke, relationele en sociale functioneren. De aandacht gaat hierbij niet alleen naar de moeilijkheden en de klachten. Ook de groeimogelijkheden vormen in het vooruitzicht van de psychotherapie een belangrijk thema.
Een eerste verkenning van de moeilijkheden leidt tot een werkhypothese waarmee we aan de slag kunnen in de psychotherapie.
 
Soms zijn er goede redenen om problemen in de psychologische sfeer te omschrijven of een naam te geven. Een juiste en goede omschrijving biedt verheldering voor de betrokken persoon en de gezinsleden. Ook hulpverleners kunnen meteen aangepaste voorstellen doen om te voorkomen dat de moeilijkheden verergeren.

Psychodiagnostiek beperkt zich in geen enkel geval tot het geven van een naam aan het probleem. Psychologen verklaren op welke wijze problemen en mogelijkheden in de loop van het leven tot stand komen. Deze verklaringen leveren bijkomende inzichten voor een gepaste aanpak, gericht op verbetering en groei.

Kinderen en jongeren evolueren snel. Dat is eigen aan hun levensfase. Ook volwassen personen staan niet stil en veranderen onder invloed van levens- en leerervaringen. Daarom is het belangrijk om diagnoses regelmatig te evalueren en indien nodig bij te stellen.

Wij bezorgen onze cliënten inzichtelijke en begrijpbare uitleg. Een goede diagnose gaat hand in hand met een goede dialoog.
Indien nodig werken we samen met gespecialiseerde diagnostische centra of we vragen bijkomend advies.

Bij Johan Ieven kan je terecht voor persoonlijkheidsdiagnostiek en het bepalen van intelligentie en/of cognitieve vaardigheden.

Praktijk Hoogstraat 28
3400 Landen

Johan Ieven: 0485/93.82.23

Contactformulier