Relatietherapie

Onze samenleving is gemaakt voor twee. Maar dat neemt niet weg dat samenleven met twee moeilijk kan verlopen. Een gesprek met een neutrale professional kan klaarheid of rust brengen, zodat je samen opnieuw een weg vindt in je relatie.
In de relatietherapie maken we ruimte om te spreken over de moeilijkheden, de conflicten of frustraties ten aanzien van elkaar. De therapeut luistert naar ieders beleving en zoekt doorheen de verschillen naar de gezamenlijke belangen en de sterke kanten van de relatie. Hierbij heeft de therapeut aandacht voor onderlinge interactiepatronen, die mogelijks aan de basis liggen van de relationele moeilijkheden.

Soms is het aangewezen om de relatie anders te organiseren of te verbreken. Hierbij gaat het eveneens over een veranderingsproces waarbij professionele ondersteuning zinvol kan zijn.

Voor dit aanbod kunt u contact opnemen met: Johan Ieven en Saartje Ieven.
 
Psycholoog Landen biedt ook andere begeleidingsvormen aan voor volwassenen.

 

 Johan Ieven
Hoogstraat 28
3400 Landen
0485/93.82.23
   
 Saartje Ieven
Kerkstraat 12
3400 Landen
0495/14.42.42
   
 Jimmy Swalens
Kerkstraat 12
3400 Landen
0496/83.07.43
pic_006