Pedagogisch advies en ouderbegeleiding

Tot ons cliënteel behoren heel wat gezinnen met kinderen en jongeren. De pedagogische relatie tussen de ouders en hun kinderen vormt dan ook een regelmatig weerkerend thema in onze gesprekken.

Met ouders bedoelen we hier ook stiefouders, zorgouders,grootouders, pleegouders, adoptieouders, ouder alleen, ouders uit elkaar,… Het ouderschap varieert naargelang omstandigheden en levenssituatie. Dit maakt dat de pedagogische relatie met de kinderen wel eens onder druk staat.

Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Een goede pedagogische relatie tussen ouders en kinderen vormt immers de beste preventie voor psychologische problemen op latere leeftijd.

Het komt voor dat ouders hun taak moeten vervullen in moeilijke omstandigheden. Relatieproblemen, wijzigende of gewijzigde gezinsomstandigheden,een moeilijke fase, problemen met één van de kinderen,moeilijkheden op school of met de studie, problemen op het werk, onverwerkte ervaringen uit het verleden, enz.

Als ouders er nood aan hebben dan vinden zij in de ouderbegeleiding de gepaste steun ter versterking van het ouderschap.


Voor dit aanbod kunt u contact opnemen met: Saartje Ieven en Johan Ieven .
 
Psycholoog Landen biedt ook andere begeleidingsvormen aan.

 

 Johan Ieven
Hoogstraat 28
3400 Landen
0485/93.82.23
   
 Saartje Ieven
Kerkstraat 12
3400 Landen
0495/14.42.42
   
 Jimmy Swalens
Kerkstraat 12
3400 Landen
0496/83.07.43
pic_flutroman_vader_met_kind1_1_