Jimmy Swalens

Mijn interesse in de psyche die verder vorm kreeg vanuit de opleiding klinisch psychologie te Leuven maakte dat ik in 2008 begon te werken als klinisch psycholoog. In 2010 startte ik met thuis gesprekken aan te bieden. Deze gesprekken vinden plaats in een gesprekruimte die ik deel met mijn vrouw Saartje Ieven en is gelegen in de Kerkstraat 12, 3400 te Landen.

Momenteel ben ik in dienstverband werkzaam in een ambulant centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG) te Hasselt & Tongeren genaamd de vereniging geestelijke gezondheidszorg (VGGZ). Ik ben daar actief in beide volwassenteams. Naast de basistaken ben ik specifiek bezig psychodiagnostiek, indicatiestelling, online hulpverlening, coaching en consultancy. In het verleden kon ik twee andere werkervaringen opdoen: 1) op een opnameafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis en 2) binnen een ambulant ouderenteam.

Bijscholing vormt een rode draad doorheen mijn professioneel werken. Ik rondde in 2012 mijn opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut af. Naast verschillende individuele studiedagen volgde ik recent een opleiding rond brief dynamic interpersonal therapy (DIT), waar ik mij momenteel verder in verdiep. Deze behandelmethode is een leidraad voor een kortdurende behandeling van stemmingsstoornissen waarvan depressie de meest voortkomende is. Dit jaar start ik de opleiding tot eerstelijnspsychologie met als doel mij verder te specialiseren, o.a. in het domein van de eerstelijnswerking en deze verder uit te bouwen in het hulpverleningsnetwerk te Landen.

Ik ben aangesloten bij de psychologen commissie (erkenningsnummer: 851111838) en bij de vlaamse vereniging voor psychoanlytische psychotherapie. Ik onderschrijf de deontologische code van deze verenigingen.  

 Johan Ieven
Hoogstraat 28
3400 Landen
0485/93.82.23
   
 Saartje Ieven
Hoogstraat 28
3400 Landen
0495/14.42.42
   
 Jimmy Swalens
Kerkstraat 12
3400 Landen
0496/83.07.43
pic_img_7364_-_kopie